nubausti

nubausti
nubaũsti, nubaũdžia, nùbaudė tr. paskirti, įvykdyti bausmę: Už vagystę teismas jį nùbaudė Gs. Liepė valdovas jį nubaũsti krašto įstatymais J.Jabl. Nubaudė mane Dievas tokiu vaiku (davęs man tokį vaiką) Žem. ^ Kurį Dievas nori nubausti, pirma atima protą Sim. | refl. tr.: Susipratusi baisiai pasielgusi, savo ranka nusibaudė save . \ bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; pribausti; subausti; užbausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • nubausti — nubaũsti vksm. Šiañdien poli̇̀cininkas nùbaudė manè už grei̇̃čio vir̃šijimą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibausti — apibaũsti, apibaũdžia, apìbaudė tr. 1. kiek nubausti: Apibaũst vis žadėj[o], ale nebaudžia nieko Švnč. 2. apibarti: Jis apìbaudė jąją, kad blogai nedarytų J. bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbausti — išbaũsti, išbaũdžia, ìšbaudė tr. 1. kiekvieną nubausti: Tu esi dideliai piktas, gatavas kožną už mažą nusidėjimą skaudžiai išbausti Tat. 2. išbarti: Marti ìšbaudė piemenę, t. y. išbarė J. Kad ìšbaudė, tai ìšbaudė ją tėvas Vlkv. 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabausti — pabaũsti, pabaũdžia, pàbaudė tr. 1. K kiek nubausti: Nebuvo griežtai nė vieno mokinio pabaudęs Vaižg. Kap pàbaudžiau pirmą kartą, tris dieneles verkė Ss. Bus kam pabaũsti, nebus kam priglausti JD1181. Pasilaužčiau beržo rykštę, pabaũsčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribausti — pribaũsti, pribaũdžia, prìbaudė tr. 1. pakankamai nubausti: Aš ją pribausiu už tai rš. 2. refl. pakliūti į bėdą: Šitas padauža vis tiek kada prisibaũs Ig. 3. prigrasinti: Pribaudžiau vaiką, kad neitų į sodą Skr. 4. priprašyti: Baũdė mane,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikirpti — 1 prikir̃pti, prìkerpa, o tr. 1. žirklėmis kerpant gauti: Gausiai priauginama avių ir prikerpama vilnų rš. 2. kerpant ką patrumpinti: Pašėlęs tas kriaučius, žiūrėk, kaip jis tai bobai sijoną prikir̃po J. Reikia tam riestauodegiui sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subausti — subaũsti, subaũdžia, sùbaudė tr. 1. nubausti: Subaũsk, sukaršk, tai ir klausys Vlk. 2. sudrausti, subarti: Sùbaudžiau vaikus, kad nesiaustų, nešėltų J. Subaũsk sūnų, kad nesivalkiotų naktims Jrb. Ką tu te subaũsi, tegul sau dainuoja, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbausti — užbaũsti, užbaũdžia, ùžbaudė tr. 1. nubausti: Kap jau to žiedo nerado, karalius užbaudė vieną tarną savo (ps.) Brt. 2. J įbauginti, įgrasinti: Jis mane teip ùžbaudė, kad daugiau pas jį eiti bijau Skr. Užbaũsk piemenis, kad neišdykautų Slv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbausti — įbaũsti, įbaũdžia, į̃baudė tr. 1. K gerokai nubausti: Tu šiaip ir taip žmones įbaudi, tačiau jų niekaip neįveiki prš. 2. įgrasinti, įbauginti, įgąsdinti: Buvo įbaustì vaikai, kad niekur neitų Rd. Čia taip mane įbaudė nesisakyti, čia pati… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiburys — žiburỹs sm. (3b) KBII74, KI415, K 1. DK19, SD1125, SE251, H, R, MŽ, Š, DŽ nedidelis šviesos šaltinis (žibintas, uždegta skala, žvakė ir pan.): Žibink su žìburiu, o šviesk su žvake J. Mergos žiburys (vestuvių žibintas) B286. Supyti žiburiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»